Piața Stomatologică

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Depunem toate eforturile pentru ca prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie realizată în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la protecția datelor (Regulamentul UE nr. 679/2016 și orice legislație aplicată pe teritoriul României). Documentul de față are rolul de a vă informa cu privire la modul în care noi colectăm, utilizăm, prelucrăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționăm cu dumneavoastră prin intermediul platformei noastre.

CINE SUNTEM?

Platforma Piața Stomatologică este dezvoltată și întreținută de IDAVA SOLUTIONS S.R.L., societate înregistrată în România, cu sediul lucrativ în Calea Rahovei 266-268, Corp 63, Et. 7, Bir. 1A, Sectorul 5, București, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J40/20674/17.10.2022 și CUI RO30410797.

Piața Stomatologică ajută clinicile stomatologice și cabinetele medicale individuale stomatologice în procesul de recrutare de personal și în procesul de modernizare și, prin raportare la legislația referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, avem calitatea de operatori atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Înainte de a utiliza piatastomatologica.ro sau serviciile noastre, vă recomandăm să citiți cu atenție această politică pentru a înțelege cum vă sunt prelucrate datele cu caracter personal.

CE INFORMAŢII COLECTĂM?

Categorii de date cu caracter personal pe care noi le prelucrăm sunt datele pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct și datele colectate sau generate de noi ca urmare a interacțiunii dumneavoastră cu Platforma Piața Stomatologică.

Referitor la datele pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, noi le precrăm astfel:

 • Crearea contului de Utilizator
  În momentul în care dumneavoastră vă creați un cont de Utilizator, avem nevoie să ne furnizați o serie de date, cum ar fi nume, prenume, adresa de e-mail/nr. telefon, localitate, etc.
 • Datele din profilul de Utilizator înregistrat
  În profilul dumneavoastră de Utilizator precum și în CV-urile care fac parte din contul dumneavoastră de Utilizator Candidat puteți să includeți o serie de informații, cum ar fi studiile, experiența profesională, aptitudini, poză de profil, preferințe privind locul de muncă dorit, etc.

Referitor la datele pe care le colectăm ca urmare a interacțiunii cu Platforma Piața Stomatologică, noi le precrăm astfel:

Înregistrăm în jurnal informații despre când și/sau cum vizitați sau utilizați Serviciile Piața Stomatologică (de exemplu, dacă v-ați actualizat sau nu CV-ul, dacă ați aplicat sau nu la un job).

De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dumneavoastră și dispozitivele dumneavoastră

Când utilizați Platforma Piața Stomatologică (inclusiv modulele cookie sau tehnologii similare de pe site-urile altora), primim informații despre adresa dumneavoastră IP, locația pe bază de IP, serverul proxy, sistemul de operare, browserul web și modulele de completare, identificatorul de dispozitiv. Dacă utilizați serviciile noastre de la un dispozitiv mobil, dispozitivul respectiv ne va trimite date referitor la locația dumneavoastră, pe baza setărilor dispozitivului mobil utilizat. Vă vom solicita să optați pentru acceptare înainte de a utiliza GPS sau alte instrumente pentru a identifica locația dumneavoastră

Nu vom vinde sau transfera aceste informaţii terţilor, indiferent de raporturile în care suntem cu aceştia, şi vom păstra o strictă confidenţialitate a lor. Aceste informaţii nu vor fi utilizate pentru a vă contacta (e-mail, sms sau telefonic), ci pentru a îmbunătăţi site-ul nostru, pentru a vă oferi informaţii relevante, pentru a studia exact ce căutaţi şi a răspunde la întrebări.

Site-ul nostru utilizează următoarele servicii externe pentru a colecta informaţiile:

 • Google Analitics;
 • Google Adwords şi tracking;
 • Facebook şi Facebook pixel;
 • Youtube.

CUM PĂSTRĂM DATELE dumneavoastră CU CARACTER PERSONAL?

Trebuie să ştiţi că datele personale pe care le-am colectat de la dumneavoastră pot fi accesate doar de echipa noastră şi, în cazuri excepţionale, doar în urma unui demers legal, de instituţiile publice din România care aplică legea. Prelucrăm datele cu caracter personal aplicând măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru a le proteja împotriva oricărei prelucrări ilegale, distrugerii sau pierderii accidentale sau intenţionate, a alterării, divulgării, transmiterii neautorizate sau accesului neautorizat, inclusiv când respectivele date pot fi transmise prin reţea. 

Vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail contact@piatastomatologica.ro pentru:

 • orice neregulă în funcţionarea site-ului;
 • orice suspiciune privind insecuritatea aplicaţiei;
 • orice solicitare în legatură cu exercitarea oricărui drept ce vă revine în temeiul legii.

DE CE VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Dacă vă aflați în situația de Utilizator Candidat și doriți să vă bucurați de toate facilitățile oferite de Platforma Piața Stomatologică, trebuie să vă creați un cont de Utilizator. Contul de Utilizator vă permite să accesați o serie de Servicii dedicate Utilizatorilor Candidați cum ar fi să vă creați un CV, să aplicați la un job, să vizualizați anunțuri de angajare, să contactați Clinicile sau Cabinetele Stomatologice, să primiți anunțuri și alerte în legătura cu anunțurile de recrutare publicate de Clinicile si Cabinetele Stomatologice etc. Putem, de asemenea, să folosim o serie de date pe care ni le furnizați pentru optimizare, vă facem sugestii de locuri de muncă sau sugestii pentru a vă completa CV-ul. De asemenea, folosim datele pe care le primim de la Utilizatorii Candidați pentru a crea facilități de filtrare a Utilizatorilor Candidați pe diverse criterii de interes pentru Clinicile și Cabinetele Stomatologice.

Prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru scopul gestiunii relațiilor cu Utilizatorii Platformei Piața Stomtologică, spre exemplu atunci când aceștia ne contactează cu diverse întrebări sau solicitări privind funcționalitățile Platformei Piața Stomtologică, disfuncționalități ale Platformei Piața Stomatologică sau erori.

Utilizatorii pot primi diverse comunicări de la Noi care țin de furnizarea Serviciilor (de exemplu, dacă CV-ul a fost vizualizat de vreo Clinică Stomatologică, joburi salvate care expiră, alerte privind necesitatea de actualizare a CV-ului, alerte privind interviuri programate, etc.). Prelucrăm aceste date pe baza interesului nostru legitim conform art. 6 alin. (1) lit. (f) GDPR.

În efectuarea analizelor și statisticilor utilizăm, de asemenea, cookie-uri și alte tehnologii similare conform Politicii privind Cookie-urile. În funcție de tipologia cookie-urilor utilizate și a tehnologiilor similare temeiul juridic este: art. 6 alin. (1) lit. (f) GDPR. – interes legitim pentru cookie-urile necesare și funcționale sau art. 6 alin. (1) lit. (a) GDPR. – consimțământ pentru cookie-urile de analiză, tracking și publicitate comportamentală.

De asemenea, putem să prelucram date cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea (Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – apărarea drepturilor și intereselor operatorului).

CÂT PĂSTRĂM DATELE dumneavoastră?

Păstrăm datele dvs cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

În general, Datele Utilizatorilor Candidați sunt păstrate atât timp cat acesta are un cont de Utilizator în Platforma Piața Stomatologică. Datele cu caracter personal vor fi șterse dacă Utilizatorul Candidat solicită dezactivarea și ștergerea contului sau după o perioadă de minim 5 ani de la data la care Utilizatorul Candidat devine inactiv (se consideră că un Utilizator Candidat este inactiv prin raportare la data ultimei interacțiuni în Platforma Piața Stomatologică).

Datele Clinicilor Stomatologice sau a Cabinetelor Stomatologice (persoane fizice autorizate și reprezentanți ai persoanelor juridice) vor fi păstrate pe întreaga durată a raporturilor contractuale cu Utilizatorul Recrutor, plus pe întreaga perioadă prevazută de lege pentru activitatea de arhivare și păstrare a documentelor financiar - contabile.

Datele aferente cookie-urilor și tehnologiilor similare sunt păstrate conform termenelor specifice setate pentru respectivele tehnologii, termenul de stocare putând fi între durata sesiunii de navigare (pentru cookie-uri de sesiune) și o durată de până la 2 ani (pentru cookie-uri de analiză).

CARE SUNT DREPTURILE dumneavoastră?

Conform legislației în vigoare în materia protecției datelor cu caracter personal, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată: dreptul de acces, dreptul de a corecta datele, dreptul la ștergere, dreptul de retragere a consimțământului și dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România.

MODIFICĂRILE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Pentru a fi în conformitate cu dispozițiile legale, este posibil să modificăm această notă dacă există modificări și la nivel legislativ. În astfel de cazuri, vă vom informa în prealabil şi vă asigurăm că, în nicio situație, nu vom reduce drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră prin modificările pe care le-am putea aduce acestei note.

Schimbările la nivel de politică de confidențialitate pot fi accesate și pe website-ul nostru, asumându-ne obligația de a păstra toate versiunile anterioare ale acestei note într-o arhivă pe website-ul nostru, pentru ca dumneavoastră să le puteți consulta oricând.


Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de Piața Stomatologică exclusiv în scopul declarat al website-ului nostru, respectiv:

 • pentru a îmbunătăţi website-ul nostru;
 • pentru a vă oferi informaţii relevante;
 • pentru a studia exact ce căutaţi şi a vă răspunde la întrebări inclusiv, a vă transmite oferte raportate la criteriile furnizate de dumneavoastră.

În acest sens, potrivit Regulamentului UE nr. 679/2016 și oricărei legislații aplicate pe teritoriul României este necesară exprimarea expresă a consimțământului dumneavoastră în ceea ce privește website-ul nostru Piața Stomatologică.

Ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră la crearea contului de utilizator pe website-ul nostru. Vă puteți retrage consimțământul solicitând ștergerea contului în orice moment, la rubrica de SETĂRI CONT din cadrul website-ului Piață Stomatologică.

Din când în când, este posibil să revizuim această politică de confidențialitate. Dacă facem revizuiri în ceea ce privește modul în care colectăm sau folosim datele personale vom publica online versiunea revizuită a acestei Politici de confidențialitate sens, în care ar trebui să verificați frecvent serviciile noastre pentru actualizări.

Parteneri Piața Stomatologică dadadadadadada